ดาวน์โหลดลักษณะของตารางผลลัพธ์ (Looks)

ท่านสามารถดาวน์โหลดลักษณะของตารางผลลัพธ์ (Look) ได้ตามแบบตารางที่ท่านต้องการ โดยทุกตารางที่สร้างขึ้นสนับสนุนภาษาไทยทั้งหมด โดยท่านจะต้องมีฟอนต์ภาษาไทยตามที่ระบุไว้ในเครื่องของท่าน
ท่านสามารถดาวน์โหลดลักษณะตารางผลลัพธ์ (Look) ได้ โดยการวางเมาส์ไว้ที่ลิงก์ และคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือก Save Target As... จัดเก็บไฟล์ลงในไดเรคทอรี่ที่ท่านต้องการ จากนั้นให้ท่านใช้โปรแกรม Winzip หรือ Winrar คลายไฟล์ zip ออกมา จะปรากฏไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น *.tlo ให้ท่าน copy ไปไว้ในไดเรคทอรี่ c:\Program Files\spss\Looks
ท่านสามารถเรียกใช้ลักษณะของตารางผลลัพธ์ได้ (Look) โดยการเข้าโปรแกรม SPSS for Windows คลิกเลือกเมนู Edit และเลือกเมนูย่อย Options... จะปรากฎหน้าต่าง Option

ที่หน้าต่าง Options ให้คลิกเลือกที่ Pivot Tables จะปรากฎ Looks ของผลลัพธ์ในช่อง TableLook ให้เลือก Look ที่ดาวน์โหลดไปจากเว็ปไซด์หรือ Look ในแบบที่ท่านต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Apply และปุ่ม OK


  • thai1.zip
    ฟอนต์ภาษาไทย EucrosiaUPC ขนาดตัวอักษร 16


  • thai2.zip
    ฟอนต์ภาษาไทย DillenialUPC ขนาดตัวอักษร 14


  • thai3.zip
    ฟอนต์ภาษาไทย EucrosiaUPC ขนาดตัวอักษร 14