แนวทางการเลือกใช้สถิติในการวิจัย

ตัวแปรตามของคุณมีกี่ตัว

มีแค่ตัวเดียวเท่านั้น
มีมากกว่า 1 ตัว